urinary system

food habits to follow to have good urinary system

சிறுநீரகத்தை  சிறப்பாக செயல்பட வைக்கும் உணவு வகைகள்.!

  • by

இதயத்திற்கு அடுத்து நம் மனித உடலில் அதிக வேலைகள் செய்யும் மிகமுக்கியமான உறுப்பு சிறுநீரகம். ஆனால் நம் உணவு பழக்கவழக்கம் முறைகளினால் சிறுநீரகத்தை நாம் முறையாகப் பேணி காப்பதில்லை. இதன் விளைவே சிறுநீரக நோய்கள்… Read More »சிறுநீரகத்தை  சிறப்பாக செயல்பட வைக்கும் உணவு வகைகள்.!