singing

frequently asked question about carnatic music

கர்நாடக இசையைப் பற்றி அதிகமாக கேட்கப்பட்ட கேள்விகள்..!

  • by

இசையில் மிகவும் அற்புதமான இசையாக பார்க்கப்படுவது கர்நாடக இசை, இதை கற்றுக் கொள்வதற்காக ஏராளமான மாணவர்கள் வரிசையில் காத்து இருக்கிறார்கள். ஆனால் இதை முழுமையாக கற்க வேண்டுமென்றால் நாம் சிறந்த ஆசிரியர்களின் வகுப்பை பின்… Read More »கர்நாடக இசையைப் பற்றி அதிகமாக கேட்கப்பட்ட கேள்விகள்..!

types of tones in carnatic music

கர்நாடக இசையில் இருக்கும் ராகங்கள்..!

  • by

ஒரு முழுமையான இசைக்கலைஞர் கர்நாடக இசையை கடக்காமல் தங்கள் வாழ்க்கை பூர்த்தி அடையாது. இசையை விரும்புபவர்கள் அனைவரும் தங்கள் வாழ்நாளில் அதிக அளவிலான நேரங்களை கர்நாடக இசையைக் கற்பதிலும், அதைக் கேட்பதிலுமே செலவழிக்கிறார்கள். கர்நாடக… Read More »கர்நாடக இசையில் இருக்கும் ராகங்கள்..!