shiva lingam

what are the different types of shiva lingam's

சிவலிங்கத்தில் இருக்கும் வகைகள்..!

  • by

இந்தியாவைத் தவிர்த்து உலகம் முழுக்க அதிகளவிலான பக்தர்களை கொண்டவர்தான் சிவபெருமான். இவருக்கான தளங்கள் இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் இருக்கின்றன, அதில் உத்தர் பிரதேசத்தில் உள்ள வாரணாசி சிவனுக்கான உலகம் என்றே சொல்லலாம். இங்கு சிவன்… Read More »சிவலிங்கத்தில் இருக்கும் வகைகள்..!