psychotherapy

உளவியல் சிகிச்சை அனைத்து வயதினருக்கும் தேவையா?

  • by

மனித சிந்தனைகளின் தொடர்புடையது தான் உளவியல், உள்ளம் + இயல் = உளவியல். மனிதன் தான் நினைக்கும் அனைத்தையும் சில கற்பனைகளை உண்மை என நம்பிக் கொண்டிருப்பான். சில நேரங்களில் உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒருவர்… Read More »உளவியல் சிகிச்சை அனைத்து வயதினருக்கும் தேவையா?