pearl millet

health benefits of kambu

கம்பில் இருக்கும் அதீத நன்மைகள்..!

  • by

பண்டைக்கால மக்கள் உணவுக்காக அதிக அளவில் சிறுதானியங்களை பயன்படுத்தி வந்தார்கள். நாளடைவில் நாம் சிறுதானியங்களை சில பயன்களுக்கு பயன்படுத்தி முழுநேரமும் அரிசி மற்றும் கோதுமையை பயன்படுத்த தொடங்கி விட்டோம். இந்தியாவில் உணவுக்காக அதிக அளவில்… Read More »கம்பில் இருக்கும் அதீத நன்மைகள்..!