past life

how to get rid of your worst past life

மோசமான கடந்த காலத்தில் இருந்து வெளிவருவது எப்படி..?

  • by

இளம் வயதில் நாம் போதுமான அளவு முதிர்ச்சி அடையாமல் இருந்ததினால் நம்மை அறியாமல் பல தவறுகளை செய்து இருப்போம். நாளடைவில் அந்த தவறுகள் நினைவுகளாக மாறி நம்மை ஒவ்வொருநாளும் கொன்று கொண்டே இருக்கும். இதுபோல்… Read More »மோசமான கடந்த காலத்தில் இருந்து வெளிவருவது எப்படி..?