panchamirtham

panchamirtham helps in boosting immune power

நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கும் பஞ்சாமிர்தம்..!

  • by

இந்துக்கள் வழிபாட்டிற்கு அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படும் பிரசாதம் தான் இந்த பஞ்சாமிர்தம். சாதாரண பஞ்சாமிரதத்திற்கும், கேரளாவில் தயாரிக்கப்படும் பஞ்சாமிரதத்திற்கும் ஏராளமான வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன. பால் பொருட்கள் மூலமாக செய்யப்படும் பஞ்சாமிர்தத்தை தான் இந்தியாவில் பல பகுதிகளில்… Read More »நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கும் பஞ்சாமிர்தம்..!