nose

மூக்கடைப்பு

மூக்கடைப்பு மற்றும் சைனஸ்களிலிருந்து நிரந்தர தீர்வு..!

  • by

மூக்கடைப்பு என்பது எல்லோருக்கும் மிக எளிது ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையாகும். அது சிறியதாக இருந்தாலும் மூக்கடைப்பு வந்தவுடன் நம் சுவாசப்பாதையில் அடைப்பு ஏற்பட்டு நம்மால் சுவாசிக்க முடியாமல் திணறி வருவோம். அதேபோல் சைனஸ் பிரச்சனை அவ்வப்… Read More »மூக்கடைப்பு மற்றும் சைனஸ்களிலிருந்து நிரந்தர தீர்வு..!