machine life

indian lifestyle is spoiled by machine life

இந்தியர்கள் தானியங்கி இயந்திரம் மூலமாகவே தங்கள் வேலைகளை செய்கிறார்களா..!

  • by

உலகிலுள்ள எல்லா நாடுகளில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் மற்றும் நிறுவனங்களில் இந்தியர்களின் பங்களிப்பு நிச்சயம் இருக்கும். அதில் பணிபுரியும் இந்தியர்கள் அதிகமாக உழைக்காமல் ஏந்திரன் மூலமாக புத்திக் கூர்மையை கொண்டு குறைந்த அளவில் உழைத்து தங்கள்… Read More »இந்தியர்கள் தானியங்கி இயந்திரம் மூலமாகவே தங்கள் வேலைகளை செய்கிறார்களா..!