maasi magam

what are the specialities of maasi magam

மாசி மாதத்தின் சிறப்புகள்..!

  • by

மாசிமகம் என்பது இந்துக்களினாள் பெரிதாக கொண்டாடப்படும் தெய்வீக மாதமாகும். ஆன்மீகத்தில் உள்ளவர்கள் மாசிமகத்தன்று நீர்நிலைகளுக்கு சென்று சிறப்பு வழிபாடுகள் செய்வார்கள். மாசி மாத வழிபாடு நீர்நிலைகளில் மேன்மையை மக்களுக்கு போதிக்கப்படும் மாதம்தான் மாசி மாதம்.… Read More »மாசி மாதத்தின் சிறப்புகள்..!