juice

what happens to your throat when you eat many icy products

அதிக குளிர்ச்சியால் தொண்டைக்கு வரும் ஆபத்து என்ன தெரியுமா???

  • by

கோடையில் வெயிலை சமாளிக்க நாம் அனைவரும் குளிர்ச்சியான ஐஸ்கிரீம், ஜூஸ் , போன்ற பொருட்களை அதிகமா சாப்பிடுகிறோம். இதனால் சிலருக்கு தொண்டை வலி ஏற்படும். இது எதனால் ஏற்படுகிறது என்று தெரியுமா??? தொண்டையில் ஏற்படும்… Read More »அதிக குளிர்ச்சியால் தொண்டைக்கு வரும் ஆபத்து என்ன தெரியுமா???