benefits of using salt

benefits of using salt

உப்பை பயன்படுத்துவதானால் கிடைக்கும் நன்மை..!

  • by

இயற்கை அளித்த வரப்பிரசாதம் உப்பு என்றாலும், அதைக் கண்டுபிடித்து உணவுகளில் சேர்ப்பதற்கான அறிவுரையை அளித்த நம் முன்னோர்களை பாராட்டியே ஆக வேண்டும். கடலில் இருந்து எடுக்கப்படும் உப்பில் அயோடின் கலந்து நம்மை வந்து சேருகிறது.… Read More »உப்பை பயன்படுத்துவதானால் கிடைக்கும் நன்மை..!