beeja mantra

benefits of chanting beeja mantra

பீஜ மந்திரத்தால் நமக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள்..!

  • by

கோவில்களில் நடத்தப்படும் பூஜைகளில் ஒளிக்கப்படும் ஒவ்வொரு மந்திரத்திற்கும் ஒவ்வொரு சிறப்புகள் இருக்கின்றன. நாம் ஒரு மந்திரத்தை ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த ஓசையானது நேர்மறை சக்திகளை நம்மைச் சுற்றியிருக்கும் அனைத்திற்கும் கொண்டுசெல்கிறது. இது நம் ஆழ்மனது… Read More »பீஜ மந்திரத்தால் நமக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள்..!