baldness

Bold Beam Cure In Awkward Way

பண்டைய கால மனிதர்கள் வழுக்கைகளை அகற்றும் விசித்திர வழிகள்.!

  • by

வழுக்கை பிரச்சனை என்பது இக்காலத்தில் மட்டுமல்லாமல் பண்டைய காலத்திலும் ஏராளமான மனிதர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்தது. தங்களின் அழகு முற்றிலும் பறிபோகும் என்று பயந்து பண்டைய கால மனிதர்கள் வழுக்கை தலை வராமல் இருப்பதற்காக… Read More »பண்டைய கால மனிதர்கள் வழுக்கைகளை அகற்றும் விசித்திர வழிகள்.!