ancient cities

ancient cities which are drowned in water

கடலுக்குள் மூழ்கி இருக்கும் பண்டைய காலத்து நகரங்கள்!!!

  • by

பண்டைய காலத்தில் பல பகுதிகள் வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்பால் கடலுக்கு அடியில் மூழ்கி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அப்படி பல பகுதிகளை தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்து ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு வருகின்றனர். அவற்றில் சிலவற்றைப் பற்றி… Read More »கடலுக்குள் மூழ்கி இருக்கும் பண்டைய காலத்து நகரங்கள்!!!