‘ಯೋಗಾವು ಜ್ಞಾನ, ಉತ್ಸಾಹ, ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ’- ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ – (Yoga brings the knowledge, passion and action together.- Sri Sri Ravi Shankar)

  • by

ರೋಗ ಮುಕ್ತ ದೇಹ, ಹಿಂಸೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ, ಗೊಂದಲ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು.. ಪ್ರತಿ ಬಂಧ ಮುಕ್ತ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಆಘಾತ ಮುಕ್ತ ಸ್ಮರಣೆ, ದುಃಖ ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮ ಇದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಜೀವನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.


ನೀವು ಯೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ನಗು ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅದು ಯೋಗಿಯ ಗುಣದ ಸೂಚನೆ, ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೃದು ಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಯುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರಳುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇವು ಯೋಗದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಅದೂ ಯೋಗದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ.ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳೋದೇನು..?

ದೇಹವು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧೃಡ ನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಯೋಗದ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಯೋಗದ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗಗಳು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನರು ಯೋಗದ ಎಂಟು ಅವಯವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂತ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರುವ ಮೊದಲೇ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟು ಅಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಗದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವೆ. ಮಗುವನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಪಾದಗಳು ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಂತರ ತೋಳುಗಳು ಆಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೋಗದ ಈ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೋಗದ ಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಶಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ದೇಹವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಯೋಗ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಒಂದು ಕಲೆ, ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು, ಅರ್ಹರಾದ ಪರಿಣಿತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಯೋಗ ಕಲಿಯಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ