week menu

ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ : ಒಂದು ವಾರದ ಮಾದರಿ ಮೆನು

  • by

ಕೀಟೋ ಡಯಟ್… ‘ಕೀಟೋಜೆನಿಕ್’ ಆಹಾರ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.… Read More »ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ : ಒಂದು ವಾರದ ಮಾದರಿ ಮೆನು