vastu shastra

ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಸಲಹೆಗಳು

  • by

ಮನೆ ಸ್ವಂತದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಯಾಗಿರಲಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಕರಣೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಾಸ್ತುವಿನ… Read More »ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಸಲಹೆಗಳು