# sad love quotes

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋವೂ ಇದೆ..!

  • by

ಪ್ರೀತಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ದುಃಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಒಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದು, ನೋಯಿಸುವುದು, ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಲ್ಲದೆ ದುಃಖಿತರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ… Read More »ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋವೂ ಇದೆ..!