#happy life #sadhguru tips

‘ಜೀವನವನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿ,’ – ಸದ್ಗುರು- how to be happy in Life..? 5 tips from sadhguru

  • by

ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು… Read More »‘ಜೀವನವನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿ,’ – ಸದ್ಗುರು- how to be happy in Life..? 5 tips from sadhguru