future

astrology wheel

ಹಿಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ – ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

  • by

ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ.ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಲನವಲನಗಳು ,ಗ್ರಹಣ ಕಾಲಗಳು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು . ಪಂಚಾಂಗ ರಚನೆಯೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ.   … Read More »ಹಿಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ – ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು