# biriyani for foodies

ಎಲ್ಲರೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಿಯರೇ..! ಬಗೆ ಬಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಲು ಗೊತ್ತಾ?

  • by

ತರೇಹವಾರಿ ರುಚಿ ರುಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಿಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಈ… Read More »ಎಲ್ಲರೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಿಯರೇ..! ಬಗೆ ಬಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಲು ಗೊತ್ತಾ?