#ಯೋಗಕ್ಷೇಮ

ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಯೋಗಾ ಮುದ್ರೆಗಳು..!- Yoga mudras for well-being and emotional healing

  • by

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಪಂಚ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು , ಆಕಾಶ, ಪೃಥ್ವಿ, ಜಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ಪಂಚ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಪಂಚತತ್ವಗಳ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವುದೇ ಮುದ್ರಾಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಯೋಗದ… Read More »ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಯೋಗಾ ಮುದ್ರೆಗಳು..!- Yoga mudras for well-being and emotional healing