#ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್

ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್’ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ..! – (Food Poisoning Symptoms and Home Remedies )

  • by

ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನದೇ ಇರುವುದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಕಚ್ಚಾ ತರಕಾರಿ, ಬೇಯಿಸಿದ ಮೌಂಸ, ಕಚ್ಚಾ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು , ಮೊಳಕೆಯೊಡದ ಕಾಳುಗಳು ಧಾನ್ಯಗಳು… Read More »ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್’ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ..! – (Food Poisoning Symptoms and Home Remedies )