#ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು – ನಿವಾರಣೆ ಹೇಗೆ

ಬ್ರೇಕಪ್ ನ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವ ಮಾತುಗಳಿವು..!

  • by

ಬ್ರೇಕಪ್‌ನ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಗೊಳಿಸುವ ಸುಂದರ ಮಾತುಗಳು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಎಂದರೆ – ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ… Read More »ಬ್ರೇಕಪ್ ನ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವ ಮಾತುಗಳಿವು..!