#ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಫೇಶಿಯಲ್ ಯೋಗ..! – (Best Anti Aging Facial exercises..)

  • by

ಯೋಗಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಟೋನ್ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ನಡುವಿನ ಏಕತೆಯನ್ನು ಯೋಗಾ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಫೇಶಿಯಲ್ ಯೋಗವನ್ನು ಮುಖದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ವಚೆಯನ್ನು… Read More »ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಫೇಶಿಯಲ್ ಯೋಗ..! – (Best Anti Aging Facial exercises..)

yoga

ಭುಜಂಗಾಸನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ? ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು.!? ( How to do Bhujangasana And What are Its Benefits?)

  • by

ಸರ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಭಂಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಭುಜಂಗಾಸನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭುಜಂಗಾಸನ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದ 12 ಆಸನದ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಭುಜಂಗಾಸನ 8ನೇಯ ಆಸನವಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸೊಂಟ ಹಾಗೂ ತೊಡೆಗಳ ದುರ್ಬಲತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದರದ ಅನೇಕ… Read More »ಭುಜಂಗಾಸನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ? ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು.!? ( How to do Bhujangasana And What are Its Benefits?)