#ಪರ್ಸಾನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡ್ ರ್ #ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಪರ್ಸಾನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ.. ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೇನು! – ( Personality Disorder: Types, Diagnosis and Treatment)

  • by

ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲೋಚನೆ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಡುವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಜತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ… Read More »ಪರ್ಸಾನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ.. ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೇನು! – ( Personality Disorder: Types, Diagnosis and Treatment)