# ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಏನಿದೆ ದಾರಿ

ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕೆ..?

  • by

ಸರಾಸರಿ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ದೇಹದ ತೂಕವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಧರಿಸಲು ಆಗದು, ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಎರಡು ಮಹಡಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲುಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಈ… Read More »ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕೆ..?