#ಡಾಬರ್ ಆಮ್ಲಾ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಡಾಬರ್ ಆಮ್ಲಾ- ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು..?

  • by

ಡಾಬರ್ ಆಮ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಡಾಬರ್ ಆಮ್ಲ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರ… Read More »ಡಾಬರ್ ಆಮ್ಲಾ- ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು..?