#ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು # ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಟಿಪ್ಸ್

ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಣಗಿದ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಟಿಪ್ಸ್..! – (Remedies for dry hands caused by frequent handwashing..!)

  • by

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೈತೊಳೆಯುವುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಳು ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಣಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ… Read More »ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಣಗಿದ ಚರ್ಮ ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಟಿಪ್ಸ್..! – (Remedies for dry hands caused by frequent handwashing..!)