# ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ..?

ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು ಬೇಕೆ..? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

  • by

ದಪ್ಪ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಹೆಂಗಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ದ ದಪ್ಪನೆಯ ಕೂದಲು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾರಾದರೂ ಉದ್ದ ಕೂದಲಿನ ಹೆಂಗಸರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೇಶವೇ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಶೃಂಗಾರವೆಂದು ಕವಿಗಳು… Read More »ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು ಬೇಕೆ..? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ