ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ-ಮೊಸರು ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ..!(Buttermilk And curd is a boon for health )

  • by

ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮೊಸರು ತಿಂದರೆ ಶೀತ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ… Read More »ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ-ಮೊಸರು ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ..!(Buttermilk And curd is a boon for health )